CNC sústruhy STYLE

/cnc-s%C3%BAstruhy
Rok výroby : 2000
Maximálna dĺžka sústruženie (os Z) : 3000 mm
Priemer sústruženia nad lôžkom (max) : 750 mm
Holandsko