Doskové Ohýbačky ROUNDO

/doskov%C3%A9-oh%C3%BDba%C4%8Dky
Rok výroby : 1985
Maximálna hrúbka valcovaného plechu : 30 mm
Pracovná dĺžka valcov : 2000 mm
Poľsko
Rok výroby : 2009
CNC ovládanie modelu : wCNC2 CNC controlled plate rolls roundo
Maximálna hrúbka valcovaného plechu : 35 mm
Pracovná dĺžka valcov : 1000 mm
Holandsko
Rok výroby : 1990
Maximálna hrúbka valcovaného plechu : 10 mm
Pracovná dĺžka valcov : 2500 mm
Celkový príkon : 4 kW
Holandsko
Rok výroby : 1990
Maximálna hrúbka valcovaného plechu : 15 mm
Počet poháňaných valcov : 3 ks
Priemer valčeka č 1 : 360 mm
Priemer valčeka č 2 : 360 mm
Holandsko
Rok výroby : 1987
Maximálna hrúbka valcovaného plechu : 18 mm
Pracovná dĺžka valcov : 250 mm
Holandsko
Rok výroby : 2009
CNC ovládanie modelu : wCNC2
Maximálna hrúbka valcovaného plechu : 35 mm
Pracovná dĺžka valcov : 1000 mm
Počet poháňaných valcov : 4 ks
Holandsko
Rok výroby : 1991
Maximálna hrúbka valcovaného plechu : 25 mm
Pracovná dĺžka valcov : 2500 mm
Počet poháňaných valcov : 4 ks
Holandsko
Rok výroby : 1980
Maximálna hrúbka valcovaného plechu : 18 mm
Pracovná dĺžka valcov : 3000 mm
Maximálna hrúbka ohýbaného plechu : 18 mm
Počet poháňaných valcov : 3 ks
Holandsko