Ohýbačky PINES

/oh%C3%BDba%C4%8Dky
Rok výroby : 1974
Maximálny priemer trubky : 19.1 mm
Maximálny polomer ohybu : 254 mm
Pracovný tlak v hydraulickom systéme, : 6.9 MPa
Výška stroja : 762 mm
6837 EUR
Spojené Štáty Americké
Rok výroby : 1959
Maximálny priemer trubky : 19.1 mm
Maximálny polomer ohybu : 254 mm
Pracovný tlak v hydraulickom systéme, : 6.9 MPa
Výška stroja : 762 mm
4257 EUR
Spojené Štáty Americké
Rok výroby : 1973
Maximálny priemer trubky : 19.1 mm
Maximálny polomer ohybu : 254 mm
Pracovný tlak v hydraulickom systéme, : 6.9 MPa
Výška stroja : 838.2 mm
6837 EUR
Spojené Štáty Americké
Rok výroby : 1993
Maximálny priemer kruhovej tyče : 15.9 mm
Maximálny uhol ohybu : 100 st
Celkový príkon : 14.9 kW
Výška stroja : 1524 mm
Spojené Štáty Americké
Rok výroby : 1968
Maximálny priemer kruhovej tyče : 19.1 mm
Celkový príkon : 14.9 kW
Objem olejovej nádrže : 189.3 l
Výška stroja : 1524 mm
Spojené Štáty Americké
Rok výroby : 1973
Dĺžka tŕňa : 1524 mm
Maximálny priemer trubky : 31.8 mm
Maximálna hrúbka steny trubky : 1.7 mm
Maximálny polomer ohybu : 215.9 mm
Spojené Štáty Americké
Rok výroby : 1976
Dĺžka tŕňa : 2313.9 mm
Maximálny priemer trubky : 34.9 mm
Maximálny polomer ohybu : 254 mm
Výška stroja : 1371.6 mm
Spojené Štáty Americké