Giełda maszyn - Machines Marketplace - Maschinen Marktplatz

UniMachines - Použité stroje / strana 9

Rok výroby : 1992
Dĺžka pojazdu osi X (mechanický posuv) : 500 mm
Dĺžka pojazdu osi Y (mechanický posuv) : 400 mm
Dĺžka pojazdu osi Z (mechanický posuv) : 400 mm
Výška stroja : 1976 mm
Česká Republika
Rok výroby : 1996
CNC ovládanie modelu : SINUMERIK 840 D
Maximálna rýchlosť otáčania vretena : 15000 1/min
Česká Republika
Rok výroby : 2007
Dĺžka tŕňa : 3400 mm
Maximálny priemer trubky : 200 mm
Minimálny polomer ohybu : 200 mm
Česká Republika
Rok výroby : 2014
CNC ovládanie modelu : Fanuc i Series
Maximálna dĺžka sústruženie (os Z) : 750 mm
Maximálny priemer sústruženia : 450 mm
Maximálny výkon hlavného vretena (sústruženie) : 15 kW
Česká Republika
Rok výroby : 1997
Dĺžka pracovného stola : 800 mm
Šírka pracovného stola : 400 mm
Maximálna rýchlosť otáčania so zvislou osou vretena : 3150 1/min
Dĺžka pojazdu osi X (mechanický posuv) : 500 mm
Česká Republika
Rok výroby : 2000
CNC ovládanie modelu : Mazatrol 640 T
Maximálna dĺžka sústruženie (os Z) : 305 mm
Hmotnosť sústruhu : 3.6 t
Česká Republika
Rok výroby : 1998
CNC ovládanie modelu : Acramatic IPC-2100
Dĺžka pracovného stola : 1270 mm
Šírka pracovného stola : 590 mm
Maximálne zaťaženie stola (rovnomerne) : 900 kg
Česká Republika
Rok výroby : 1997
CNC ovládanie modelu : Siemens Sinumerik 840
Priemer stola : 1620 mm
Maximálny priemer sústruženia : 1820 mm
Česká Republika
Rok výroby : 2000
Priemer sústruženej tyče : 28 mm
Vŕtanie vretena : 25 mm
Výkon vretena : 5 kW
Minimálna rýchlosť otáčania vretena : 8000 1/min
Česká Republika
Rok výroby : 2005
CNC ovládanie modelu : MODEVA 12
Maximálna sila (lisovanie) : 150 t
Maximálna dĺžka ohybu : 2550 mm
Počet počítačom riadených náprav : 6 ks
Česká Republika
Rok výroby : 1995
CNC ovládanie modelu : Bosch
Výkon lasera : 2600 kW
Dĺžka pracovného stola : 6000 mm
Šírka pracovného stola : 2000 mm
Česká Republika
Rok výroby : 1957
Česká Republika
Rok výroby : 1997
Maximálna celková hrúbka zváraného oceľového plechu (súčet hrúbky dvoch vrstiev) : 8 mm
Česká Republika
Rok výroby : 2007
CNC ovládanie modelu : Siemens
Výkon lasera : 5000 kW
Dĺžka pracovného stola : 3000 mm
Šírka pracovného stola : 1500 mm
Česká Republika
Rok výroby : 2003
CNC ovládanie modelu : SCHNEIDER TSXP57203M
Česká Republika
Rok výroby : 2004
Maximálna dĺžka sústruženia : 220 mm
Výkon vretena : 7.5 kW
Maximálna rýchlosť otáčania vretena : 6000 1/min
Dĺžka sústruhu : 2530 mm
Česká Republika
Rok výroby : 1969
Maximálna sila (lisovanie) : 250 t
Maximálny zdvih piestnice : 140 mm
Dĺžka spodného stola : 1120 mm
Šírka spodného stola : 800 mm
Česká Republika
Rok výroby : 1969
Maximálna sila (lisovanie) : 160 t
Dĺžka spodného stola : 1000 mm
Šírka spodného stola : 720 mm
Príkon : 11 kW
Česká Republika
Rok výroby : 1999
Maximálna rýchlosť otáčania vretena : 1415 1/min
Česká Republika
Rok výroby : 2005
CNC ovládanie modelu : HEIDENHAIN 530i
Vŕtanie vretena : 130 mm
Dĺžka pracovného stola : 2200 mm
Šírka pracovného stola : 1800 mm
Česká Republika
Rok výroby : 1999
CNC ovládanie modelu : Acramatic 2100
Dĺžka pracovného stola : 950 mm
Šírka pracovného stola : 520 mm
Maximálne zaťaženie stola (rovnomerne) : 450 kg
Česká Republika
Rok výroby : 2000
CNC ovládanie modelu : Fanuc 21i-T
Priemer sústruženia nad lôžkom (max) : 209 mm
Priemer otvoru vretena : 51 mm
Maximálna rýchlosť otáčania hlavného vretena : 4500 1/min
Česká Republika
Rok výroby : 2001
Maximálna sila (lisovanie) : 100 t
Dĺžka pracovného stola : 1000 mm
Šírka pracovného stola : 1000 mm
Výška stroja : 3965 mm
Česká Republika
Rok výroby : 2008
Maximálna dĺžka sústruženie (os Z) : 320 mm
Maximálny priemer sústruženia : 32 mm
Priemer otvoru vretena sústruženie : 36 mm
Hmotnosť sústruhu : 3.4 t
Česká Republika
Rok výroby : 1995
CNC ovládanie modelu : SIEMENS SINUMERIK 810T
Maximálna dĺžka sústruženie (os Z) : 850 mm
Priemer sústruženia nad lôžkom (max) : 600 mm
Točný priemer nad suportom (max) : 380 mm
Česká Republika
Rok výroby : 1999
CNC ovládanie modelu : HEIDENHAIN
Dĺžka pracovného stola : 500 mm
Maximálna rýchlosť otáčania so zvislou osou vretena : 8000 1/min
Dĺžka pojazdu osi X (mechanický posuv) : 500 mm
Česká Republika
Rok výroby : 2015
Maximálna dĺžka rezu : 4000 mm
Maximálna hrúbka rezanie plechu : 10 mm
Celkový príkon : 22 kW
Hmotnosť stroja : 16.5 t
Česká Republika
Rok výroby : 1975
Maximálna sila (lisovanie) : 160 t
Dĺžka spodnej časti pracovného stola : 1210 mm
Šírka spodnej pracovný stôl : 760 mm
Vyloženie (vzdialenosť od rámu k osi jazdec) : 400 mm
Česká Republika
Rok výroby : 1987
Maximálna dĺžka rezu : 3150 mm
Maximálna hrúbka rezanie plechu : 10 mm
Celkový príkon : 33 kW
Výška stroja : 2225 mm
Česká Republika
Rok výroby : 2010
Maximálna dĺžka sústruženia : 6000 mm
Priemer sústruženia nad lôžkom (max) : 1000 mm
Hmotnosť sústruhu : 13.5 t
Česká Republika