STYLE

http://unimachines.sk
Rok výroby : 2000
Maximálna dĺžka sústruženie (os Z) : 3000 mm
Priemer sústruženia nad lôžkom (max) : 750 mm
Holandsko

CNC sústruhy a sústružnícke centrá STYLE

CNC sústruhy a sústružnícke centrá STYLE 750 x 3000 [1]