TOS

http://unimachines.sk
Rok výroby : 1977
Priemer stola : 1960 mm
Maximálny priemer sústruženia : 2300 mm
Maximálna výška obrobku : 1100 mm
Maximálne zaťaženie stola : 6 t
Česká Republika
Rok výroby : 2008
CNC ovládanie modelu : Heidenhain iTNC 530
Maximálna rýchlosť otáčania vretena : 2500 1/min
Dĺžka pojazdu osi X (mechanický posuv) : 10000 mm
Dĺžka pojazdu osi Y (mechanický posuv) : 4000 mm
Česká Republika
Rok výroby : 1971
Dĺžka pracovného stola : 2000 mm
Šírka pracovného stola : 400 mm
Maximálna výška brúsených obrobkov (pre nový brúsny kotúč) : 520 mm
Maximálna rýchlosť otáčania vretena : 950 1/min
Česká Republika
Rok výroby : 1982
Maximálna výška obrobku : 1150 mm
Celkový príkon : 40 kW
Dĺžka sústruhu : 2970 mm
Šírka sústruhu : 2770 mm
Česká Republika
Rok výroby : 1996
Dĺžka pracovného stola : 900 mm
Šírka pracovného stola : 500 mm
Výkon pohonu vretena : 5.5 kW
Maximálna rýchlosť otáčania so zvislou osou vretena : 3150 1/min
Česká Republika
Rok výroby : 2008
Maximálna dĺžka sústruženia : 3500 mm
Priemer sústruženia nad lôžkom (max) : 840 mm
Točný priemer nad suportom (max) : 540 mm
Luneta
Česká Republika
Rok výroby : 2005
Dĺžka pracovného stola : 900 mm
Šírka pracovného stola : 500 mm
Výkon pohonu vretena : 12 kW
Maximálna rýchlosť otáčania so zvislou osou vretena : 3150 1/min
Nemecko
Rok výroby : 1970
Maximálna modul : 16 mm
Maximálny priemer ozubeného kolesa : 1600 mm
Priemer stola : 1100 mm
Maximálna dĺžka zuba na ozubeného kolesa s priamymi zubami : 460 mm
20026 EUR
Poľsko
Rok výroby : 1970
Maximálna modul : 16 mm
Minimálna modul : 2 mm
Maximálny priemer ozubeného kolesa : 1600 mm
26702 EUR
Poľsko
Rok výroby : 1992
Dĺžka pojazdu osi X (mechanický posuv) : 500 mm
Dĺžka pojazdu osi Y (mechanický posuv) : 400 mm
Dĺžka pojazdu osi Z (mechanický posuv) : 400 mm
Výška stroja : 1976 mm
Česká Republika
Rok výroby : 1981
Priemer stola : 1250 mm
Maximálna výška obrobku : 1150 mm
Maximálne zaťaženie stola : 6 t
Celkový príkon : 40 kW
Česká Republika
Rok výroby : 1986
Vŕtanie vretena : 130 mm
Dĺžka pracovného stola : 1800 mm
Šírka pracovného stola : 1800 mm
Minimálna rýchlosť otáčania vretena : 12.5 1/min
Česká Republika
Rok výroby : 1988
Dĺžka pracovného stola : 2200 mm
Šírka pracovného stola : 630 mm
Dĺžka pojazdu osi X (mechanický posuv) : 1500 mm
Dĺžka pojazdu osi Y (mechanický posuv) : 630 mm
Česká Republika
Rok výroby : 2015
Dĺžka pracovného stola : 2000 mm
Šírka pracovného stola : 1000 mm
Maximálna rýchlosť otáčania vretena : 600 1/min
Maximálny priemer brúsneho kotúča : 900 mm
Česká Republika
Rok výroby : 1999
Maximálna modul : 4 mm
Maximálny priemer ozubeného kolesa : 160 mm
Priemer stola : 160 mm
Maximálne zaťaženie stola : 50 kg
Česká Republika
Rok výroby : 1971
Dĺžka pracovného stola : 2000 mm
Šírka pracovného stola : 450 mm
Výkon pohonu vretena : 15 kW
Dĺžka pojazdu osi X (mechanický posuv) : 1250 mm
Česká Republika
Rok výroby : 1980
CNC ovládanie modelu : PLC
Maximálna dĺžka sústruženie (os Z) : 1000 mm
Priemer sústruženia nad lôžkom (max) : 500 mm
Točný priemer nad suportom (max) : 250 mm
Česká Republika
Rok výroby : 1994
Dĺžka pracovného stola : 1120 mm
Šírka pracovného stola : 630 mm
Minimálna rýchlosť otáčania zvislého vretena : 20 1/min
Maximálna rýchlosť otáčania so zvislou osou vretena : 4000 1/min
Česká Republika
Rok výroby : 1970
Maximálny priemer sústruženia : 1450 mm
Maximálna dĺžka zvislého pohybu priečneho nosníka : 950 mm
Celkový príkon : 49 kW
Dĺžka sústruhu : 4500 mm
Česká Republika
Rok výroby : 1996
CNC ovládanie modelu : HEIDENHEIN TNC 415
Minimálna rýchlosť otáčania vretena : 10 1/min
Maximálna rýchlosť otáčania vretena : 1800 1/min
Dĺžka pojazdu osi X (mechanický posuv) : 2000 mm
Česká Republika
Rok výroby : 1989
CNC ovládanie modelu : HEIDENHEIN 426
Dĺžka pojazdu osi X (mechanický posuv) : 3000 mm
Dĺžka pojazdu osi Y (mechanický posuv) : 1000 mm
Dĺžka pojazdu osi Z (mechanický posuv) : 1000 mm
Česká Republika
Rok výroby : 1972
Priemer sústruženia nad lôžkom (max) : 800 mm
Hmotnosť obrobku medzi hrotmi (max) : 2000 t
Celkový príkon : 40 kW
Dĺžka sústruhu : 2600 mm
Česká Republika
Rok výroby : 1972
Maximálna dĺžka sústruženia : 152400 mm
Priemer sústruženia nad lôžkom (max) : 25400 mm
Točný priemer nad suportom (max) : 18542 mm
Vŕtanie vretena : 2590.8 mm
Poľsko
Rok výroby : 1985
CNC ovládanie modelu : TESLA NS421E
Priemer stola : 2000 mm
Maximálny priemer sústruženia : 2100 mm
Maximálna výška obrobku : 1300 mm
Česká Republika
Rok výroby : 1982
CNC ovládanie modelu : NS421E
Priemer stola : 1250 mm
Maximálny priemer sústruženia : 1500 mm
Maximálna výška obrobku : 900 mm
Česká Republika
Rok výroby : 1985
CNC ovládanie modelu : NS421E
Priemer stola : 800 mm
Maximálny priemer sústruženia : 1100 mm
Maximálna výška obrobku : 600 mm
Česká Republika
Rok výroby : 1972
Dĺžka pracovného stola : 1600 mm
Šírka pracovného stola : 1600 mm
Výkon pohonu vretena : 7 kW
Dĺžka pojazdu osi X (mechanický posuv) : 3000 mm
Česká Republika
Rok výroby : 1986
CNC ovládanie modelu : Heidenhain NC 415
Dĺžka pracovného stola : 2200 mm
Šírka pracovného stola : 630 mm
Maximálne zaťaženie stola (rovnomerne) : 2000 kg
Česká Republika
Rok výroby : 1988
CNC ovládanie modelu : NS642c
Priemer stola : 800 mm
Maximálny priemer sústruženia : 1100 mm
Maximálna výška obrobku : 600 mm
Česká Republika
Rok výroby : 1993
CNC ovládanie modelu : NS642c
Priemer stola : 2000 mm
Maximálny priemer sústruženia : 2200 mm
Maximálna výška obrobku : 1300 mm
Česká Republika