Giełda maszyn - Machines Marketplace - Maschinen Marktplatz

Giełda maszyn - Machines Marketplace - Maschinen Marktplatz

Giełda maszyn - Machines Marketplace - Maschinen Marktplatz

Giełda maszyn - Machines Marketplace - Maschinen Marktplatz

Giełda maszyn - Machines Marketplace - Maschinen Marktplatz

Giełda maszyn - Machines Marketplace - Maschinen Marktplatz

Giełda maszyn - Machines Marketplace - Maschinen Marktplatz

Giełda maszyn - Machines Marketplace - Maschinen Marktplatz

Giełda maszyn - Machines Marketplace - Maschinen Marktplatz

Giełda maszyn - Machines Marketplace - Maschinen Marktplatz

UniMachines - Použité stroje / strana 3

Rok výroby : 1994
Dĺžka pracovného stola : 1500 mm
Šírka pracovného stola : 350 mm
Maximálna výška brúsených obrobkov (pre nový brúsny kotúč) : 800 mm
Maximálna dĺžka brúsenia (bez výstupu brúsneho kotúča) X-osi : 1500 mm
18000 EUR
Španielsko
Rok výroby : 1991
Dĺžka pracovného stola : 550 mm
Šírka pracovného stola : 250 mm
Maximálna výška brúsených obrobkov (pre nový brúsny kotúč) : 375 mm
Maximálna dĺžka brúsenia (bez výstupu brúsneho kotúča) X-osi : 700 mm
8000 EUR
Španielsko
Rok výroby : 1991
Maximálna sila (lisovanie) : 50 t
Maximálna dĺžka ohybu : 3000 mm
6000 EUR
Španielsko
Rok výroby : 1990
Dĺžka pracovného stola : 1700 mm
Šírka pracovného stola : 380 mm
Minimálna rýchlosť otáčania zvislého vretena : 22 1/min
Maximálna rýchlosť otáčania so zvislou osou vretena : 1120 1/min
6000 EUR
Španielsko
Rok výroby : 1990
Maximálna dĺžka sústruženia : 1500 mm
Priemer sústruženia nad lôžkom (max) : 530 mm
Točný priemer nad suportom (max) : 320 mm
Vŕtanie vretena : 60 mm
6000 EUR
Španielsko
Rok výroby : 1994
Maximálna dĺžka sústruženia : 1000 mm
Priemer sústruženia nad lôžkom (max) : 680 mm
Točný priemer nad suportom (max) : 410 mm
Priemer sústruženia v medzere : 850 mm
22000 EUR
Španielsko
Rok výroby : 1998
Maximálny priemer vŕtania do ocele : 30 mm
Dĺžka pracovného stola : 1120 mm
Šírka pracovného stola : 810 mm
Výkon pohonu vretena : 1 kW
4000 EUR
Španielsko
Rok výroby : 2001
Maximálny priemer vŕtania do ocele : 30 mm
Dĺžka pracovného stola : 1050 mm
Šírka pracovného stola : 400 mm
5000 EUR
Španielsko
Rok výroby : 1988
Maximálna dĺžka sústruženia : 1500 mm
Priemer sústruženia nad lôžkom (max) : 520 mm
Točný priemer nad suportom (max) : 320 mm
Priemer sústruženia v medzere : 710 mm
18000 EUR
Španielsko
Rok výroby : 1992
Dĺžka pracovného stola : 1524 mm
Šírka pracovného stola : 355 mm
Výkon pohonu vretena : 7.5 kW
Počet rotačných rýchlostiach zvislou osou vretena : 18 ks
Španielsko
Rok výroby : 1987
Maximálny priemer vŕtania do ocele : 60 mm
3000 EUR
Španielsko
Rok výroby : 1993
Maximálny priemer vŕtania do ocele : 40 mm
Maximálny priemer vŕtania do ľahkých kovov : 50 mm
Dĺžka ramena : 1250 mm
8000 EUR
Španielsko
Rok výroby : 2016
Maximálna dĺžka sústruženia : 8000 mm
Priemer sústruženia nad lôžkom (max) : 1000 mm
Točný priemer nad suportom (max) : 740 mm
Priemer sústruženia v medzere : 1400 mm
55000 EUR
Španielsko
Rok výroby : 1995
Maximálna dĺžka sústruženia : 3000 mm
Priemer sústruženia nad lôžkom (max) : 1020 mm
Točný priemer nad suportom (max) : 710 mm
Priemer sústruženia v medzere : 1320 mm
45000 EUR
Španielsko
Rok výroby : 1980
Maximálna dĺžka sústruženia : 3000 mm
Priemer sústruženia nad lôžkom (max) : 820 mm
Točný priemer nad suportom (max) : 550 mm
Priemer sústruženia v medzere : 1100 mm
40000 EUR
Španielsko
Rok výroby : 1984
Maximálna dĺžka sústruženia : 2000 mm
Priemer sústruženia nad lôžkom (max) : 530 mm
Točný priemer nad suportom (max) : 320 mm
Vŕtanie vretena : 60 mm
10000 EUR
Španielsko
Rok výroby : 1990
Maximálna dĺžka sústruženia : 1000 mm
Priemer sústruženia nad lôžkom (max) : 500 mm
Točný priemer nad suportom (max) : 290 mm
Vŕtanie vretena : 55 mm
6000 EUR
Španielsko
Rok výroby : 1987
Maximálna sila (lisovanie) : 160 t
Dĺžka spodnej časti pracovného stola : 1500 mm
Šírka spodnej pracovný stôl : 930 mm
Maximálny počet zdvihov za minútu (automatické práca) : 15 1/min
15000 EUR
Španielsko
Rok výroby : 1990
Maximálna dĺžka brúsenia (hriadele) : 1250 mm
Maximálny priemer brúsneho (hriadeľa) : 350 mm
Priemer nového brúsneho kotúča : 355 mm
Maximálny priemer brúsneho kotúča : 50 mm
6000 EUR
Španielsko
Rok výroby : 1990
Maximálna dĺžka sústruženia : 3000 mm
Priemer sústruženia nad lôžkom (max) : 530 mm
Točný priemer nad suportom (max) : 320 mm
Priemer sústruženia v medzere : 740 mm
13000 EUR
Španielsko
Rok výroby : 2016
Maximálna dĺžka sústruženia : 1500 mm
Priemer sústruženia nad lôžkom (max) : 500 mm
Točný priemer nad suportom (max) : 220 mm
Vŕtanie vretena : 40 mm
16500 EUR
Španielsko
Rok výroby : 2016
Maximálna dĺžka sústruženia : 3000 mm
Priemer sústruženia nad lôžkom (max) : 725 mm
Točný priemer nad suportom (max) : 400 mm
Vŕtanie vretena : 81 mm
26500 EUR
Španielsko
Rok výroby : 2016
Maximálna dĺžka sústruženia : 5000 mm
Priemer sústruženia nad lôžkom (max) : 725 mm
Točný priemer nad suportom (max) : 400 mm
Vŕtanie vretena : 81 mm
35500 EUR
Španielsko
Rok výroby : 2016
Maximálna dĺžka sústruženia : 5000 mm
Priemer sústruženia nad lôžkom (max) : 725 mm
Točný priemer nad suportom (max) : 400 mm
Vŕtanie vretena : 81 mm
40000 EUR
Španielsko
Rok výroby : 1990
Dĺžka pracovného stola : 1700 mm
Šírka pracovného stola : 700 mm
Maximálne zaťaženie stola (rovnomerne) : 2000 kg
Počet rotačných rýchlostiach zvislou osou vretena : 18 ks
12000 EUR
Španielsko
Rok výroby : 2003
Maximálna dĺžka sústruženia : 3000 mm
Priemer sústruženia nad lôžkom (max) : 560 mm
Točný priemer nad suportom (max) : 355 mm
Priemer sústruženia v medzere : 790 mm
10000 EUR
Španielsko
Rok výroby : 1990
Maximálna dĺžka sústruženia : 1500 mm
Priemer sústruženia nad lôžkom (max) : 630 mm
Točný priemer nad suportom (max) : 350 mm
Vŕtanie vretena : 80 mm
10000 EUR
Španielsko
Rok výroby : 2016
Maximálna dĺžka sústruženia : 800 mm
Priemer sústruženia nad lôžkom (max) : 350 mm
Točný priemer nad suportom (max) : 200 mm
Vŕtanie vretena : 46 mm
8000 EUR
Španielsko
Rok výroby : 1990
Maximálna dĺžka sústruženia : 2000 mm
Priemer sústruženia nad lôžkom (max) : 600 mm
Točný priemer nad suportom (max) : 360 mm
Priemer sústruženia v medzere : 780 mm
8000 EUR
Španielsko
Rok výroby : 1990
Maximálna dĺžka sústruženia : 3000 mm
Priemer sústruženia nad lôžkom (max) : 600 mm
Točný priemer nad suportom (max) : 360 mm
Priemer sústruženia v medzere : 780 mm
13000 EUR
Španielsko