Giełda maszyn - Machines Marketplace - Maschinen Marktplatz

Giełda maszyn - Machines Marketplace - Maschinen Marktplatz

Giełda maszyn - Machines Marketplace - Maschinen Marktplatz

Giełda maszyn - Machines Marketplace - Maschinen Marktplatz

Giełda maszyn - Machines Marketplace - Maschinen Marktplatz

Giełda maszyn - Machines Marketplace - Maschinen Marktplatz

Giełda maszyn - Machines Marketplace - Maschinen Marktplatz

Giełda maszyn - Machines Marketplace - Maschinen Marktplatz

Giełda maszyn - Machines Marketplace - Maschinen Marktplatz

Giełda maszyn - Machines Marketplace - Maschinen Marktplatz

UniMachines - Použité stroje / strana 8

Rok výroby : 2002
Maximálny obrábanie prúd : 64 A
Dĺžka stola : 750 mm
Šírka stola : 500 mm
Maximálna dĺžka pojazd X-osi : 600 mm
Česká Republika
Rok výroby : 2001
CNC ovládanie modelu : SIEMENS
Dĺžka pracovného stola : 1120 mm
Šírka pracovného stola : 510 mm
Počet nástrojov v zásobníku : 21 ks
Česká Republika
Rok výroby : 2010
CNC ovládanie modelu : HEIDENHAIN iTNC 530
Dĺžka pracovného stola : 1800 mm
Šírka pracovného stola : 1800 mm
Maximálne zaťaženie stola (rovnomerne) : 18000 kg
Česká Republika
Rok výroby : 1984
Dĺžka pracovného stola : 1000 mm
Šírka pracovného stola : 240 mm
Maximálna rýchlosť otáčania vretena : 6300 1/min
Maximálny priemer brúsneho kotúča : 200 mm
Česká Republika
Rok výroby : 2002
Maximálna sila (lisovanie) : 200 t
Dĺžka spodnej časti pracovného stola : 1600 mm
Šírka spodnej pracovný stôl : 1300 mm
Maximálna dĺžka zdvihu horného stola : 1500 mm
Česká Republika
Rok výroby : 1990
Dĺžka pracovného stola : 1800 mm
Šírka pracovného stola : 630 mm
Maximálne zaťaženie stola (rovnomerne) : 1500 kg
Dĺžka pojazdu osi X (mechanický posuv) : 1400 mm
Česká Republika
Rok výroby : 1993
Maximálna sila (lisovanie) : 400 t
Vyloženie (vzdialenosť od rámu k osi piestnice) : 1470 mm
Príkon : 25 kW
Výška stroja : 6740 mm
Česká Republika
Rok výroby : 2016
Výkon lasera : 4 kW
Maximálna dĺžka obrobkov : 6050 mm
Maximálna šírka dielca : 2030 mm
Maximálne zaťaženie stola (rovnomerne) : 3500 kg
Česká Republika
Rok výroby : 1982
Vŕtanie vretena : 90 mm
Dĺžka pracovného stola : 1120 mm
Šírka pracovného stola : 1000 mm
Maximálne zaťaženie stola (rovnomerne) : 3000 kg
Česká Republika
Rok výroby : 2005
Vŕtanie vretena : 130 mm
Dĺžka pracovného stola : 2200 mm
Šírka pracovného stola : 2200 mm
Maximálne zaťaženie stola (rovnomerne) : 16000 kg
Česká Republika
Rok výroby : 2015
CNC ovládanie modelu : Arumatic-Jr
Dĺžka pracovného stola : 600 mm
Šírka pracovného stola : 365 mm
Maximálne zaťaženie stola (rovnomerne) : 200 kg
Česká Republika
Rok výroby : 2016
Minimálna rýchlosť pílového pásu : 20 m/min
Maximálna rýchlosť pílového pásu : 90 m/min
Celkový príkon : 8.8 kW
Výška stroja : 2500 mm
Česká Republika
Rok výroby : 2001
Upínacia sila : 300 t
Vstrekovacie kapacita : 679 cm3
Vstrekovacie hmotnosť : 618 g
Výška dosky pre montáž na formu : 995 mm
Česká Republika
Rok výroby : 2016
Maximálna dĺžka sústruženie (os Z) : 1986 mm
Priemer sústruženia nad lôžkom (max) : 900 mm
Maximálna dĺžka cestovania v osi X : 360 mm
Priemer otvoru vretena : 116 mm
Česká Republika
Rok výroby : 1989
Maximálna sila (lisovanie) : 80 t
Maximálna dĺžka ohybu : 2550 mm
Hmotnosť stroja : 5.6 t
Česká Republika
Rok výroby : 1991
CNC ovládanie modelu : SCHLEICHER
Maximálna dĺžka brúsenia (hriadele) : 1000 mm
Výška hrotu : 500 mm
Česká Republika
Rok výroby : 1959
Maximálny priemer vŕtania do ocele : 50 mm
Dĺžka ramena : 2027 mm
Celkový príkon : 12.7 kW
Výška stroja : 3335 mm
Česká Republika
Rok výroby : 2008
CNC ovládanie modelu : CP 3000 Laser
Výkon lasera : 3 kW
Maximálna dĺžka obrobkov : 4050 mm
Maximálna šírka dielca : 1600 mm
Česká Republika
Rok výroby : 1996
Upínacia sila : 282.9 t
Vstrekovacie kapacita : 930 cm3
Vstrekovacie hmotnosť : 855 g
Výška dosky pre montáž na formu : 900 mm
Česká Republika
Rok výroby : 2001
Upínacia sila : 449.7 t
Vstrekovacie kapacita : 1480 cm3
Vstrekovacie hmotnosť : 1360 g
Výška dosky pre montáž na formu : 1160 mm
Česká Republika
Rok výroby : 2002
Upínacia sila : 219.2 t
Vstrekovacie kapacita : 490 cm3
Vstrekovacie hmotnosť : 450 g
Výška dosky pre montáž na formu : 870 mm
Česká Republika
Rok výroby : 2005
CNC ovládanie modelu : Fanuc Series 18i-MB5
Dĺžka pracovného stola : 1270 mm
Šírka pracovného stola : 590 mm
Maximálne zaťaženie stola (rovnomerne) : 1350 kg
Česká Republika
Rok výroby : 2010
CNC ovládanie modelu : Heidenhain TNC 530
Dĺžka pracovného stola : 280 mm
Šírka pracovného stola : 280 mm
Počet CNC riadených náprav : 5 ks
Česká Republika
Rok výroby : 2013
CNC ovládanie modelu : FANUC 31i-B
Maximálna dĺžka sústruženie (os Z) : 600 mm
Priemer sústruženia nad lôžkom (max) : 300 mm
Točný priemer nad suportom (max) : 230 mm
Česká Republika
Rok výroby : 2000
CNC ovládanie modelu : Heidenhain CNC Pilot 3190
Maximálna dĺžka sústruženie (os Z) : 1000 mm
Priemer sústruženia nad lôžkom (max) : 315 mm
Maximálna dĺžka cestovania v osi X : 320 mm
Česká Republika
Rok výroby : 2012
CNC ovládanie modelu : FANUC 31 i B
Výkon lasera : 4 kW
Dĺžka pracovného stola : 3000 mm
Šírka pracovného stola : 1500 mm
Česká Republika
Rok výroby : 1984
Maximálna sila (lisovanie) : 250 t
Dĺžka spodnej časti pracovného stola : 1250 mm
Šírka spodnej pracovný stôl : 900 mm
Maximálny počet zdvihov za minútu (automatické práca) : 20 1/min
Česká Republika
Rok výroby : 2001
CNC ovládanie modelu : FANUC 18i-T
Maximálna dĺžka sústruženie (os Z) : 2000 mm
Maximálna rýchlosť otáčania hlavného vretena : 8000 1/min
Dĺžka sústruhu : 2000 mm
Česká Republika
Rok výroby : 1988
Maximálna sila (lisovanie) : 20 t
Maximálna hrúbka plechu : 4 mm
Dĺžka stola (X) : 2000 mm
Šírka stola (Y) : 1000 mm
Česká Republika
Rok výroby : 2007
CNC ovládanie modelu : Siemens
Priemer sústruženia nad lôžkom (max) : 250 mm
Maximálna dĺžka cestovania v osi X : 680 mm
Celkový príkon : 35 kW
Česká Republika