Hydraulické lisy

Rok výroby : 1983
Slovensko
Rok výroby : 1990
Maximálna sila (lisovanie) : 40 t
Poľsko
Rok výroby : 1980
Maximálna sila (lisovanie) : 254.9 t
Dĺžka stola : 1200 mm
Šírka stola : 945 mm
Hmotnosť stroja : 16 t
Česká Republika
Rok výroby : 1993
Maximálna sila (lisovanie) : 400 t
Vyloženie (vzdialenosť od rámu k osi piestnice) : 1470 mm
Príkon : 25 kW
Výška stroja : 6740 mm
Česká Republika
Rok výroby : 1997
Maximálny zdvih piestnice : 160 mm
Hmotnosť stroja : 0.36 t
Česká Republika
Rok výroby : 2009
Maximálna sila (lisovanie) : 30.6 t
Maximálny zdvih vyhadzovača : 400 mm
Príkon : 11 kW
Hmotnosť stroja : 3.8 t
Česká Republika
Rok výroby : 1982
Maximálna sila (lisovanie) : 160 t
Dĺžka pracovného stola : 795 mm
Šírka pracovného stola : 625 mm
Minimálna vzdialenosť medzi stolmi : 630 mm
Česká Republika
Rok výroby : 2008
Výška stroja : 3700 mm
Dĺžka stroja : 4250 mm
Šírka stroja : 3250 mm
Hmotnosť stroja : 14 t
Česká Republika
Rok výroby : 2021
Maximálna sila (lisovanie) : 407.9 t
Výška stroja : 2705 mm
Dĺžka stroja : 9825 mm
Šírka stroja : 2800 mm
Česká Republika
Rok výroby : 2009
Maximálna sila (lisovanie) : 30.6 t
Maximálny zdvih vyhadzovača : 400 mm
Príkon : 11 kW
Maximálny tlak : 19.5 MPa
Česká Republika
Rok výroby : 1980
Maximálna sila (lisovanie) : 160 t
Dĺžka pracovného stola : 2000 mm
Šírka pracovného stola : 700 mm
Technická dokumentácia
196984 EUR
Poľsko
Rok výroby : 1972
Maximálna sila (lisovanie) : 600 t
Česká Republika
Rok výroby : 2021
Maximálna sila (lisovanie) : 100 t
Nožné ovládanie
Nastaviteľná sila
Technická dokumentácia
Taliansko
Rok výroby : 2018
Nemecko
Rok výroby : 1999
Maximálna sila (lisovanie) : 800 t
Dĺžka stola : 8000 mm
Holandsko
Rok výroby : 1995
Maximálna sila (lisovanie) : 1000 t
Dĺžka pracovného stola : 2200 mm
Šírka pracovného stola : 1600 mm
Výška stroja : 9655 mm
Česká Republika
Rok výroby : 2018
Nemecko
Rok výroby : 1984
Maximálna sila (lisovanie) : 100 t
Vyloženie (vzdialenosť od rámu k osi piestnice) : 320 mm
Maximálny zdvih piestnice : 300 mm
Dĺžka spodného stola : 1000 mm
Nemecko
Rok výroby : 1961
Maximálna sila (lisovanie) : 630 t
Dĺžka pracovného stola : 3200 mm
Šírka pracovného stola : 1900 mm
Maximálna vzdialenosť medzi stolmi : 1800 mm
Nemecko
Rok výroby : 1989
Maximálna sila (lisovanie) : 250 t
Vyloženie (vzdialenosť od rámu k osi piestnice) : 430 mm
Maximálny zdvih piestnice : 300 mm
Dĺžka spodného stola : 1100 mm
Nemecko
Rok výroby : 1990
Nemecko
Rok výroby : 2004
CNC ovládanie modelu : Siemens S7 control
Nemecko
Rok výroby : 1986
Maximálna sila (lisovanie) : 25 t
5634 EUR
Rusko